Produkty

Endpoint Security - ADVANCED

Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED

Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED nabízí:

Důkladnou vícevrstvou ochranu pracovních stanic a notebooků proti malwaru
Ochranu souborových serverů
Ochranu mobilních telefonů (+ Mobile Device Management)
Šifrování
Modul Systems Management = Patch management, Vulnerability Scan, NAC, License Management a další.
Centrální správu (Kaspersky Security Center 10)

 

Porovnání - Patch Management [Ke stažení]
Leták ADVANCED [Ke stažení]
Návod k instalaci centrální správy - KSC10 [Ke stažení]
 
Ks:
Výhody
Klíčové funkce
Aplikace uvnitř balíku
Dokumentace

Vzhledem k tomu, že je malware stále důmyslnější, nejsou tradiční ochranné prostředky již dostačující pro zajištění odpovídající ochrany. Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED obsahuje kromě oceňované ochrany proti malwaru také technologie pro skenování zranitelných míst a správu oprav, které pomáhají odstraňovat zranitelná místa v operačních systémech a aplikačním softwaru. Navíc flexibilní funkce šifrování pomáhají chránit podniková data v případě ztráty nebo odcizení notebooku či vyměnitelného paměťového zařízení.

Ochrana proti malwaru, která je základem vaší ochrany

Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED obsahuje nejnovější technologie ochrany proti malwaru společnosti Kaspersky Lab, které kombinují ochranu na bázi detekce signatur, proaktivní ochranu a ochranu využívající web pro zajištění účinné víceúrovňové ochrany. Pomocí automatických aktualizací ze služby Kaspersky Security Network založené na cloudu poskytuje společnost Kaspersky rychlou reakci na nové a vznikající hrozby.

Ochrana proti zneužití zranitelných míst ve vašich systémech

Pachatelé počítačové kriminality stále více využívají neopravená zranitelná místa v operačních systémech (OS) a aplikacích k útokům na podnikové systémy a k odcizování dat nebo peněz. Funkce skenování zranitelných míst a správy oprav poskytované společností Kaspersky zajišťují centralizované řízení detekce zranitelných míst v aplikacích a operačních systémech a také přednostní instalaci oprav aplikací a operačních systémů. Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED hraje významnou roli při odstraňování rizika, že pachatelé trestné činnosti zneužijí zranitelná místa ve vašich systémech.

Šifrování citlivých dat, aby vaše podnikové informace zůstaly soukromé

Technologie šifrování dat společnosti Kaspersky může zásluhou silného šifrovacího algoritmu pomoci ochránit vaše citlivé podnikové informace a dobré jméno vašeho podniku v případě, že se vaše data nebo zařízení dostanou do nesprávných rukou. Na rozdíl od mnoha jiných produktů pro šifrování dat, které může být obtížné zavést a které vyžadují samostatnou konzoli pro správu, lze šifrovací technologie společnosti Kaspersky řídit ze stejné, snadno použitelné konzole pro správu, která spravuje prakticky všechny další funkce ochrany společnosti Kaspersky, takže zajištění bezpečnosti vašich dat vyžaduje méně času a nižší náklady.

Správa systémů pro zvýšení efektivity

Vzhledem k tomu, že podnikové sítě IT jsou stále složitější, se správa všech systémů, na které váš podnik spoléhá, stává mnohem obtížnější a časově náročnější. Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED zjednodušuje rozsáhlou řadu úloh správy systémů, a to včetně konfigurace, nasazení a odstraňování potíží.

Snazší prosazení vašich zásad zabezpečení IT

Funkce správy aplikací, správy zařízení a správy webových stránek poskytují vašemu týmu IT komplexní kontrolu nad tím, jaké aplikace mohou být spuštěny ve vašich systémech, k jakým prostředkům IT může aplikace získat přístup a jakým způsobem mají zaměstnanci povoleno používat vyměnitelná zařízení a Internet.

Ochrana mobilních zařízení a zjednodušení mobilní správy a BYOD

Přijetí zásady BYOD (Bring Your Own Device) umožňující používat na pracovišti vlastní zařízení může vést k úsporám nákladů a zvýšení produktivity. Avšak zásada BYOD může také přinést významná bezpečnostní rizika. Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED poskytuje integrací mobilního zabezpečení a správy mobilních zařízení (MDM) ochranu a snadnou správu, které potřebujete, pokud chcete mobilním zařízením povolit přístup ke svým systémům a datům, aniž by to pro váš podnik přineslo bezpečnostní rizika.

Připravená k okamžitému zajištění správy a ochrany

Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED je předkonfigurována tak, aby pomohla při správě a ochraně vašich systémů, jakmile bude nainstalována. Navíc vzhledem k tomu, že je dodávána s naší snadno použitelnou, unifikovanou konzolí pro správu Kaspersky Security Center, může váš tým IT rychle zavést nové zásady správy systémů a konfigurace zabezpečení.

Zabezpečení, které dokáže pokrýt vaše specifické požadavky

Kdykoli bude třeba přidat další bezpečnostní řešení do vašeho řešení Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED, přidáním pouhého jednoho řešení Targeted Security společnosti Kaspersky zajistíte plně integrovanou ochranu pro úložiště, virtualizaci, poštu, internetové brány nebo spolupráci. Pokud máte zájem o naše nejdokonalejší řešení zabezpečení podniku, zvolte aplikaci Kaspersky TOTAL Security for Business.

 

Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED nabízí možnosti správy systémů zvyšující efektivitu a navíc řadu technologií zabezpečení - a vy můžete všechno řídit z jedné konzole pro správu.

 

Ochrana proti malwaru pro pracovní stanice

Špičková ochrana proti malwaru pro vaše systémy
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED poskytuje nejnovější engine ochrany proti malwaru společnosti Kaspersky, který kombinuje technologie na bázi detekce signatur, heuristické technologie a cloudové technologie. Od roku 2004 získala společnost Kaspersky nejvyšší počet zlatých a platinových ocenění, napříč všemi kategoriemi testování, od organizace Anti-Malware Test Lab.

 

Zabezpečení pro heterogenní prostředí IT
Poskytnutím ochrany proti malwaru pro řadu platforem, včetně Mac, Linux a Windows, vám aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED pomůže zajistit zabezpečení širší řady vašich systémů, včetně nového operačního systému Windows 8.

Ochrana před nejnovějším malwarem
Vzhledem k tomu, že je do světa neustále vypouštěn nový malware, společnost Kaspersky poskytuje aktualizace databáze malwaru mnohem častěji než většina ostatních dodavatelů ochrany proti malwaru, takže jste lépe chráněni před hrozbami nultého dne. Naše signatury na bázi vzorce kombinují lepší detekci a menší soubory aktualizací, přičemž poskytují efektivní ochranu s menším zatížením vašich systémů.

Ještě včasnější ochrana
Databáze systému urgentní detekce společnosti Kaspersky je nepřetržitě aktualizována daty o nejnovějším objeveném malwaru, takže můžeme pomoci chránit vaše systémy proti novým hrozbám před uvolněním signatur nového malwaru.

Automatické sledování chování aplikací
Jakmile je v libovolném z vašich počítačů spuštěna aplikace, začne být sledována modulem System Watcher společnosti Kaspersky, který bude vyhodnocovat její chování. Pokud modul System Watcher zjistí jakékoli podezřelé chování v aplikaci, aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED ji automaticky zablokuje.

Hlubší úrovně ochrany
Technologie aktivního čištění společnosti Kaspersky pracuje na nejnižších úrovních operačního systému počítače, aby chránila před škodlivými kódy.

Výkon cloudu
Služba Kaspersky Security Network (KSN) založená na cloudu automaticky shromažďuje data o podezřelém chování a malwaru z počítačů milionů zákazníků, kteří k tomu dali souhlas. Vyzbrojena těmito daty získanými v reálném čase může aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED mnohem rychleji reagovat na nový malware a také omezit výskyt "falešně pozitivních výsledků", které mohou ovlivnit vaši produktivitu. Hodnocení provedená třetími stranami ukázala, že služba Kaspersky Security Network pomáhá společnosti Kaspersky reagovat na nové hrozby za pouhé 0,02 sekundy.

Ochrana před útoky hackerů
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED obsahuje hostitelský systém ochrany proti neoprávněnému vniknutí (HIPS) a osobní bránu firewall společnosti Kaspersky. Flexibilní nástroje dovolují řídit příchozí a odchozí provoz nastavením parametrů pro jednotlivé porty, adresy IP nebo aplikace.

Blokování útoků ve vaší síti
Pomocí své funkce blokování síťových útoků aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED detekuje a sleduje podezřelé aktivity v síti. Můžete předem nakonfigurovat, jak budou vaše systémy reagovat při zjištění podezřelého chování.

*Některé funkce nejsou dostupné ve všech platformách.

 

Ochrana proti malwaru pro souborové servery

Ochrana heterogenních prostředí
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED pomocí svého špičkového antivirového enginu, a navíc optimalizovaného skenování, poskytuje ochranu proti malwaru pro souborové servery se systémy Windows, Linux, Novell NetWare a FreeBSD, a to s nepatrným vlivem na výkon. Kromě toho, že aplikace ochrany proti malwaru od společnosti Kaspersky běží na clusterových serverech, chrání také terminálové servery Citrix a Microsoft.

 

Odolná ochrana proti malwaru
V případě, že v jednom z vašich systémů nastane chyba, nebo dojde-li k jeho neplánovanému vypnutí, aplikace ochrany proti malwaru od společnosti Kaspersky se po opětovném spuštění souborového serveru znovu spustí.

Snadná správa a flexibilní vytváření hlášení
Flexibilní funkce správy a vytváření hlášení usnadňují a urychlují nastavení zabezpečení souborového serveru a generování hlášení.

Chrání virtualizovaná prostředí
Ochrana proti malwaru od společnosti Kaspersky pro souborové servery obdržela certifikaci VMware Ready.

 

Správa systémů (Systems Management)

Správa majetku - hardwaru, softwaru a licencí
Současná složitá prostředí IT znesnadňují podnikům udržování přehledu o veškerém hardwarovém a softwarovém majetku v jejich sítích. Pokud správci nemají přehled o veškerém majetku, jak si mohou být jistí, že používají správné prostředky pro řízení a správnou ochranu?

 

Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED zajišťuje automatické zjištění všech zařízení a veškerého softwaru v síti a jejich zaznamenání do inventářů hardwaru a softwaru. Lepší přehled o vašem hardwarovém a softwarovém majetku vám usnadní určit stav zabezpečení jednotlivých systémů a použít vhodná nastavení zabezpečení. Navíc vzhledem k tomu, že inventář softwaru obsahuje informace o licencích a datech vypršení platnosti, pomáhá aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED při centralizovaném poskytování licencí a sledování jakýchkoli porušení licenčních podmínek.

Správa oprav a zranitelnosti
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED pracuje s databází Microsoft WSUS a databází zranitelných míst aplikací a operačních systémů vytvořenou společností Kaspersky a automaticky skenuje vaši podnikovou síť, zda neobsahuje neopravená zranitelná místa. Může pravidelně synchronizovat data o aktualizacích a opravách hotfix společnosti Microsoft a používat je pro vaše systémy. Informace o nových opravách pro mnohé aplikace od jiných společností než společnosti Microsoft se stahují ze serverů společnosti Kaspersky.

Nasazení operačního systému (OS)
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED automatizuje vytváření a klonování bitových kopií počítačů, čímž šetří čas a pomáhá optimalizovat nasazení operačního systému. Bitové kopie lze uložit do speciálního inventáře, který je připraven pro přístup během nasazení

Poskytování aplikací
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED zjednodušuje distribuci aplikací. Správci mohou nasadit software na povel nebo mohou naplánovat jeho nasazení mimo běžnou pracovní dobu. Proces nasazení softwaru je pro uživatele zcela transparentní.

Vzdálené řešení potíží a nasazení
Vzdáleným přístupem k libovolnému počítači v podnikové síti aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED pomáhá správcům efektivně řešit problémy. Navíc, když je třeba nasadit nový software ve vzdálené kanceláři, můžete snížit zatížení své sítě použitím jedné místní pracovní stanice jako aktualizačního agenta pro celé pracoviště.

Řízení přístupu k síti
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED usnadňuje řízení přístupu k vaší síti, a pomáhá tak chránit před proniknutím malwaru do vašich systémů. Vzhledem k tomu, že jsou zařízení zjišťována automaticky, můžete automaticky zamítnout přístup zařízením návštěvníků a automaticky kontrolovat, zda zařízení zaměstnanců splňují vaše zásady zabezpečení. Můžete také nastavit tzv. captive portál, který poskytuje návštěvníkům přístup k Internetu, ale zabraňuje jim v přístupu k vašim datům.

Šifrování

Osvědčená zabezpečovací kryptografie
Společnost Kaspersky používá šifrovací algoritmus AES s klíčem dlouhým 256 bitů k zajištění silného šifrování vašich citlivých podnikových dat.

Výběr metod šifrování
Společnost Kaspersky poskytuje šifrování na úrovni souborů (FLE) a šifrování celého disku (FDE). Metoda FDE pracuje na úrovni fyzických sektorů disku, aby poskytla šifrování, které je "blízko hardwaru", a umožnila také strategii "šifrovat vše najednou". Metoda FLE nabízí podrobné šifrování jednotlivých souborů a pomáhá umožnit bezpečné sdílení dat v celé vaší síti.

Pro vnitřní pevný disk systému umožňují technologie společnosti Kaspersky použít kombinaci metod FLE a FDE, takže je zašifrován celý pevný disk a jednotlivě šifrované soubory lze bezpečně sdílet prostřednictvím vaší místní sítě. V případě skupiny počítačů můžete použít metodu FDE na pevném disku každého systému a metodu FLE na jakémkoli vyměnitelném paměťovém zařízení. Data v počítači jsou tak chráněna šifrováním a šifrována jsou rovněž data na vyměnitelných jednotkách, aby je bylo možné bezpečně používat mimo podnikovou síť.

Bezproblémová integrace s dalšími technologiemi společnosti Kaspersky
Zatímco mnoho jiných šifrovacích produktů není integrováno do komplexních řešení zabezpečení koncových bodů, šifrovací technologie společnosti Kaspersky jsou součástí unifikovaného základu kódu, který byl interně vyvinut odborníky společnosti Kaspersky. Zásluhou této úrovně integrace a unifikované konzole pro správu Kaspersky Security Center můžete použít nastavení šifrování podle stejných zásad jako nastavení ochrany proti malwaru, nastavení správy koncových bodů a další nastavení zabezpečení společnosti Kaspersky.

Šifrování osvědčeným postupem, které je transparentní pro uživatele
Veškeré úlohy šifrování a dešifrování jsou prováděny "za běhu" a technologie společnosti Kaspersky zajišťují, že se na pevném disku nebudou nikdy vyskytovat nešifrované verze šifrovaných dat. Navíc vzhledem k tomu, že veškeré procesy šifrování a dešifrování jsou pro uživatele zcela transparentní, šifrování a dešifrování neovlivní produktivitu vašich uživatelů.

Správa privilegií aplikací
Pokud je používáno šifrování na úrovni souborů, správa privilegií aplikací umožňuje správcům nastavit jasná pravidla šifrování pro přístup k datům pro konkrétní aplikace a scénáře použití. Flexibilní nastavení umožňují správcům snáze řídit, zda má konkrétní aplikace zablokován přístup k šifrovaným datům, udělen přístup k datům v šifrované podobě nebo zda jí jsou poskytována nešifrovaná data. Proces dešifrování je pro aplikaci transparentní.

Správa privilegií aplikací zjednodušuje proces vytváření zabezpečených záloh tím, že zajišťuje, aby šifrovaná data zůstala během přenosu, uložení a obnovy zašifrována, bez ohledu na nastavení zásad v koncovém bodu, v němž jsou data obnovována. Kromě toho může správa privilegií aplikací účinně zabránit výměně šifrovaných souborů prostřednictvím rychlých zpráv (IM) nebo komunikačního programu Skype, a to bez omezení legitimního použití rychlých zpráv nebo programu Skype.

Sdílení šifrovaných dat mimo podnik
Uživatelé mohou vytvářet šifrované samorozbalovací balíky souborů a složek chráněné heslem. To umožňuje bezpečně přenášet a sdílet citlivá data prostřednictvím vyměnitelného zařízení, e-mailu nebo webu.

Úložiště uschovaných klíčů
Pokud v jednom z vašich systémů dojde k závadě hardwaru nebo chybě aplikace, lze data přesto dešifrovat použitím jedinečného klíče pro dané zařízení, jenž je ponechán v úschově v konzole pro správu Kaspersky Security Center. Správci tak mohou v případě selhání systému získat přístup k důležitým datům, i když není možné spustit operační systém.

Obnovení uživatelských hesel
Pokud uživatel ztratí nebo zapomene své heslo, mechanizmus výzva / odpověď dovolí obnovit heslo vyžadované před spuštěním a umožní získat přístup k šifrovaným datům.

 

Mobilní zabezpečení

Ochrana mobilních zařízení a podnikových dat
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED chrání rozsáhlou řadu mobilních zařízení proti malwaru pomocí kombinace technologií ochrany proti malwaru - technologií na bázi detekce signatur, proaktivních technologií a technologií využívajících cloud. Aktualizace ze služby Kaspersky Security Network založené na cloudu pomáhají chránit zařízení před nejnovějšími hrozbami.

 

Správa aplikací

Správa aplikací vám umožňuje řídit, které aplikace lze spouštět v libovolném z mobilních zařízení schopných přistupovat do vaší sítě. Můžete implementovat zásadu "implicitně povolit", takže aplikace zařazené na blacklist budou blokovány, ale všechny ostatní aplikace bude povoleno spouštět, nebo zásadu "implicitně zamítnout", která povolí pouze aplikace zařazené na whitelist. Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED může také automaticky detekovat jakékoli případy prolomení uzavřeného operačního systému nebo získání práv správce v mobilních zařízeních.

Šifrování podnikových dat
Chcete-li zabránit, aby se podniková data dostala do nesprávných rukou, aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED vám umožní šifrovat veškerá podniková data, která jsou uložena v mobilních zařízeních. Šifrovat můžete jednotlivé soubory nebo složky použitím šifrování na úrovni souborů / složek (FLE). V zařízeních s operačním systémem iOS můžete šifrovat celý disk nebo oddíl.

Oddělení podnikových a soukromých dat v zařízeních BYOD
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED obsahuje technologie kontejnerizace, které vám umožňují nastavit samostatný kontejner ve vlastním mobilním zařízení uživatele, takže podniková data lze uchovávat v kontejneru a účinně tak oddělit od osobních dat uživatele. Obsah kontejneru může být také automaticky šifrován. Navíc můžete také řídit, zda budou mít jednotlivé aplikace udělen přístup k určitým prostředkům v zařízení. Kontejnerizace nabízí cennou podporu pro podniky, které spustily iniciativu BYOD (Bring Your Own Device) umožňující používat na pracovišti vlastní zařízení.

Ochrana proti krádeži
V případě odcizení nebo ztráty mobilního zařízení vám speciální dálkově ovládané funkce umožní uzamknout mobilní zařízení, zjistit jeho polohu a odstranit veškerá podniková data, která jsou v zařízení uložena. I po vložení nové karty SIM do zařízení vám technologie společnosti Kaspersky pro sledování karty SIM automaticky zašle nové číslo mobilního zařízení, což vám umožní spustit vzdálené funkce pro uzamčení, nalezení a vymazání dat.

**Dostupné pouze pro mobilní platformy uvedené v seznamu podporovaných platforem společnosti Kaspersky. Pro některé podporované mobilní platformy nejsou některé funkce dostupné.

 

Správa mobilních zařízení (Mobile Device Management)

Efektivní mobilní správa
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED obsahuje rozsáhlé funkce správy mobilních zařízení (MDM), včetně podpory služby Active Directory, protokolu Microsoft Exchange ActiveSync a serveru Apple MDM.

 

Funkce MDM společnosti Kaspersky pomáhají zjednodušit nasazení agenta mobilního zabezpečení společnosti Kaspersky a správu aplikací a operačního systému mobilních zařízení. Agent zabezpečení může být do zařízení dodán bezdrátovým přenosem nebo prostřednictvím sdílení internetového připojení a umožňuje snadno sledovat, která zařízení dokončila stahování nezbytné pro zabezpečení, a zablokovat nechráněným zařízením přístup do podnikové sítě.

***Dostupná pouze pro mobilní platformy uvedené v seznamu podporovaných platforem společnosti Kaspersky. Pro některé podporované mobilní platformy nejsou některé funkce dostupné.

Správa (aplikace, zařízení, web)
Správa aplikací
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED obsahuje nástroje správy aplikací, jež pomáhají řídit, které aplikace a jakým způsobem je povoleno spouštět ve vašich systémech:

Správa spouštění aplikací - poskytuje kontrolu nad spouštěním aplikací, takže můžete jednotlivé aplikace blokovat, povolovat nebo auditovat
Sledování aplikací - umožňuje sledovat a klasifikovat jednotlivé aplikace jako důvěryhodné, nedůvěryhodné nebo omezené
Správa privilegií aplikací - řídí, zda je aplikaci poskytnut přístup k určitým systémovým prostředkům, jako je systém souborů nebo registr
Zásady "implicitně povolit" a "implicitně zamítnout" se snadnou správou:
Zásada "implicitně povolit" blokuje aplikace zařazené na blacklist a povoluje spouštění všech ostatních aplikací.
Zásada "implicitně zamítnout" umožňuje spouštět pouze aplikace zařazené na whitelist a blokuje všechny ostatní aplikace.
Používání whitelistu s využitím webu
Služba dynamického whitelistu společnosti Kaspersky posuzuje zabezpečení běžně používaných aplikací, aby zajistila, že budou bezpečné. Do vašich systémů jsou dodávány aktualizace whitelistu ze služby Kaspersky Security Network používající cloud, takže můžete využívat nejaktuálnější informace z whitelistu. Společnost Kaspersky je jediným dodavatelem zabezpečení, jenž provozuje svoji vlastní laboratoř zaměřenou na whitelisty, která nepřetržitě vydává aktualizace databází whitelistů.

Správa zařízení
Připojení neautorizovaných zařízení k libovolnému z vašich systémů by mohlo ohrozit bezpečnost vašich dat a sítě. Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED obsahuje funkce správy zařízení, které vám umožní:

Provádět správu přístupových privilegií pro různé typy zařízení, různé sběrnice zařízení nebo jednotlivá zařízení.
Předem přesně nastavit, kdy budou účinné zásady správy zařízení. Můžete například uživatelům umožnit připojit zařízení pouze během běžné pracovní doby.
Správa přístupu na webové stránky
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED obsahuje funkce správy webových stránek, které pomohou zabránit použití vaší podnikové sítě pro přístup na nevhodné webové stránky. Pomocí správy webových stránek lze snadno sledovat a filtrovat použití webového prohlížeče každého zaměstnance. Můžete povolit, zakázat, omezit nebo auditovat přístup uživatelů na jednotlivé webové stránky nebo kategorie webových stránek, včetně webových stránek her, webů s hazardními hrami nebo sociálních sítí.

Unifikovaná konzole pro správu
Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED je dodávána společně se snadno použitelnou konzolí centralizované správy Kaspersky Security Center, která poskytuje podrobnou kontrolu prakticky nad všemi technologiemi zabezpečení společnosti Kaspersky spuštěnými ve vaší síti IT. Zásluhou aplikace Kaspersky Security Center, která vám poskytuje univerzální konzoli pro správu, nemusíte plýtvat časem a učit se, jak používat různá rozhraní pro správu pro různé úlohy zabezpečení a správy systémů.

 

Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED obsahuje následující aplikace:

  • Kaspersky Security Center (including Systems Management and MDM)
  • Kaspersky Endpoint Security for Windows
  • Kaspersky Endpoint Security for Linux Workstation
  • Kaspersky Endpoint Security for Mac
  • Kaspersky Anti-Virus for Novell NetWare
  • Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server
  • Kaspersky Anti-Virus for Windows Server Enterprise Edition
  • Kaspersky Security for Mobile

 

Úvod [Ke stažení]
Produktový katalog [Ke stažení]
10 důvodů proč koupit [Ke stažení]
Migrování ze starých řad [Ke stažení]
Endpoint Security for Windows [Ke stažení]
Centrální správa [Ke stažení]
Security for Mobile [Ke stažení]
Šifrování [Ke stažení]
Kaspersky Anti-virus Logo
Copyright © 1997 - 2009 Kaspersky Lab.
All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software