Produkty

Klíčové funkce

Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT byla vyvinuta tak, aby propojovala špičkové technologie pro ochranu se snadnou správou.

Ochrana proti malwaru pro pracovní stanice

Oceňovaná ochrana proti malwaru

Technologie ochrany proti malwaru společnosti Kaspersky jsou pro svou účinnost světově uznávány. Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT kombinuje naše nejnovější aktivní a cloudové technologie a technologie na bázi detekce signatur a poskytuje tak vaší firmě prvotřídní ochranu proti malwaru.

Častější aktualizace

V porovnání s ostatními prodejci provádí společnost Kaspersky mnohem častější aktualizace databází malwaru a vy jste tak chráněni i proti nejnovějším hrozbám. Díky signaturám na bázi vzorce mají produkty společnosti Kaspersky vyšší úspěšnost detekce a přitom nižší velikost aktualizací signatur, které jsou do systému zaváděny. Optimalizace aktualizací umožňuje snížit zátěž vašeho počítačového systému.

Systém urgentní detekce (Urgent Detection System)

Databáze systému urgentní detekce společnosti Kaspersky získává informace o nově objeveném malwaru ještě před tím, než je vydána nová signatura, a tak dokáže ochranu proti novým hrozbám poskytnout ještě rychleji.

System Watcher

Jakmile je na jednom z vašich systémů spuštěn program, funkce System Watcher začne analyzovat jeho chování. Je-li zjištěno podezřelé chování, aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT program zablokuje, a pokud došlo k jakékoli škodlivé aktivitě, můžete systém obnovit do stavu před vznikem problému.

Aktivní čištění

Technologie aktivního čištění neutralizuje škodlivé objekty na nejnižší úrovni operačního systému.

Cloudová ochrana

Milióny uživatelů si zvolily aktivaci služby Kaspersky Security Network (KSN) fungující na bázi technologie cloud, která shromažďuje informace o potenciálním malwaru a podezřelém chování v jejich systémech. Díky tomu může společnost Kaspersky zákazníkům poskytnout výrazně rychlejší odpovědi na nové hrozby. Podle testů třetích stran může být reakční doba společnosti Kaspersky (díky technologii KSN) pouhé dvě setiny sekundy. Toto shromažďování informací v reálném čase také umožňuje snížit výskyt falešných detekcí.

Systém prevence vniknutí na bázi hostitele (HIPS) s osobní bránou firewall

Pokročilá brána firewall společnosti Kaspersky chrání váš systém proti útokům hackerů pomocí správy příchozího a odchozího provozu včetně jednotlivých portů, IP adres a aplikací.

Network Attack Blocker

Funkce Network Attack Blocker dokáže odhalit a sledovat podezřelou aktivitu ve vaší firemní síti a následně podle přednastavených kritérií reagovat.

Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT poskytuje ochranu pro následující platformy:

  • Mac
  • Linux
  • Windows (včetně Windows 8)


Na některých platformách nejsou k dispozici všechny funkce

 

Ochrana proti malwaru pro souborové servery

Ochrana proti malwaru pro prostředí souborových serverů

Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT poskytuje špičkovou ochranu proti malwaru pro souborové servery vybavené operačními systémy Windows, Linux, Novell NetWare nebo FreeBSD. Výkonný antivirový engine a optimalizované skenování umožňují ochranu proti malwaru bez významného dopadu na výkon vašich systémů. Aplikace dokáže chránit koncové servery - Citrix nebo Microsoft - a funguje také na clusterových serverech.

Spolehlivá ochrana

Pokud v systému dojde k chybě nebo pokud je vypnut, ochrana proti malwaru společnosti Kaspersky se automaticky restartuje při restartu systému.

Jednoduchá správa a flexibilní hlášení

Uživatelsky přívětivé nástroje pro správu a jednoduché systémy pro hlášení vám umožňují vylepšit bezpečnost a zároveň strávit méně času administrativou a hlášeními.

Podpora virtualizace

Řešení bezpečnosti souborových serverů společnosti Kaspersky získalo certifikaci VMware Ready.

 

Mobile Security

Mobilní ochrana před malwarem

Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT obsahuje komplexní mobilní zabezpečení, které kombinuje aktivní a cloudové technologie ochrany proti malwaru a technologie založené na detekci signatur. Můžete skenovat každý soubor, aplikaci, e-mailovou přílohu a mediální soubor, zatímco funkce Kaspersky Security Network (KSN) používá technologii na bázi cloudu, aby umožnila ochranu před nejnovějšími hrozbami.

Řízení aplikací pro mobilní zařízení

Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT vám dává kontrolu nad tím, které aplikace bude možné spustit na mobilních zařízeních s přístupem do vaší firemní sítě. Můžete zvolit zásadu "povolit jako výchozí", která povoluje spuštění všech aplikací, které nejsou na černé listině, nebo "zakázat jako výchozí", která zakazuje spuštění všech aplikací, které nejsou na bílé listině. Probíhá také automatická detekce událostí typu rooting nebo jailbreak.

Šifrování

Aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT poskytuje šifrování pro mobilní zařízení, takže vaše data jsou chráněna i v případě nelegálního přístupu k souborům. Šifrování na úrovni souboru či složky (FLE) vám umožňuje šifrovat jednotlivé soubory nebo složky a u zařízení s iOS můžete šifrovat celý disk nebo jeho část.

Oddělení různých typů údajů

Pokud vaše firma využívá systém Bring Your Own Device (BYOD), aplikace Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT vám umožňuje v daném mobilním zařízení vytvořit oddělený adresář, díky němuž budou firemní a soukromá data uchovávána odděleně. Můžete nastavit automatické šifrování v rámci adresáře a nastavit, zda mohou konkrétní aplikace přistupovat k různým zdrojům v rámci zařízení.

Ochrana při krádeži mobilních zařízení

V případě krádeže nebo ztráty zařízení vám Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT umožní zařízení vzdáleně uzamknout, zjistit jeho přibližné umístění a vymazat firemní data. Pokud dojde v ukradeném zařízení k výměně SIM karty, funkce SIM Watch vám zašle jeho nové telefonní číslo, aby bylo možné použít všechny funkce zabezpečení proti krádeži.

** Dostupné pouze pro mobilní platformy uvedené na seznamu podporovaných platforem společnosti Kaspersky. U některých podporovaných mobilních platforem nejsou dostupné všechny funkce.

 

Správa mobilních zařízení (Mobile Device Management)

Komplexní funkce pro správu

Podrobné možnosti správy mobilních zařízení, které podporují služby Active Directory, Microsoft Exchange ActiveSync a Apple MDM Server, umožňují aktivovat a spravovat mobilní zabezpečení. Mobilní zabezpečení si můžete přizpůsobit a přenést jej do zařízení bezdrátově nebo prostřednictvím počítačů. Kromě toho můžete sledovat, zda uživatelé proces stahování zabezpečení dokončili a poté zakázat nechráněným zařízením přístup k vašim systémům a datům.

*** Dostupné pouze pro mobilní platformy uvedené na seznamu podporovaných platforem společnosti Kaspersky. U některých podporovaných mobilních platforem nejsou dostupné všechny funkce.

Řízení (aplikace, zařízení, web)
Správa aplikací
Funkce pružného řízení aplikací vám poskytují podrobné možnosti kontroly aplikací spuštěných ve vašich systémech:

· sledování aplikací - sleduje a klasifikuje aplikace jako důvěryhodné, omezené nebo nedůvěryhodné,

· správa spouštění aplikací - umožňuje schvalovat, blokovat a revidovat spouštění aplikací,

· správa oprávnění aplikací - reguluje přístup aplikace k systému souborů, registrům a jiným zdrojům.

· Zvolte si zásadu "povolit jako výchozí", která blokuje pouze aplikace na černé listině, nebo "zakázat jako výchozí", která povoluje pouze spuštění aplikací na bílé listině.

Dynamický whitelist

Funkce Správa aplikací je podporována službou dynamický whitelist společnosti Kaspersky, pomocí které společnost Kaspersky posuzuje bezpečnost běžných aplikací a ověřuje, zda jsou bezpečné. V současnosti je společnost Kaspersky jedinou společností, která má vlastní laboratoř zaměřenou na whitelisty. Toto pracoviště nese odpovědnost za sledování všech postupů souvisejících s whitelisty a neustálou aktualizaci databází údajů o příslušných aplikacích.

Jelikož vám společnost Kaspersky dodává aktualizace whitelistů pomocí technologie cloudu (v rámci funkce Kaspersky Security Network), můžete nejnovější data související s whitelisty ihned používat.

Správa zařízení

Jelikož uživatelé mohou svá zařízení k vašim systémům snadno připojit, je nutné vědět, že pouze oprávněná zařízení mají přístup pouze k oprávněným procesům. Funkce správa zařízení společnosti Kaspersky umožňuje:

· Řízení přístupových oprávnění zařízení podle sběrnice, typu zařízení nebo sériového čísla zařízení snižuje nebezpečí ztráty dat nebo přenosu malwarové infekce z neautorizovaných zařízení.

· Nastavit časy, kdy mají funkce pro správu zahájit platnost, abyste umožnili svým zaměstnancům produktivitu během pracovní doby a aby byly dodržovány vaše zásady pro pohyb dat.

Správa webových stránek

Funkce pro kontrolu webu usnadňují sledování a filtrování aktivity uživatelů na webu dle kategorie, obsahu nebo typu dat. Můžete povolit, zakázat, omezit nebo revidovat aktivitu uživatelů na konkrétních webových stránkách nebo v kategoriích stránek, včetně sociálních sítí, stránek s online hrami nebo stránek s hazardními hrami a udržovat tak produktivitu a zajistit, aby nebyl z firemní sítě možný přístup k nevhodným nebo infikovaným stránkám.

Unifikovaná konzole pro správu

Všechny funkce v rámci Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT mohou být spravovány a řízeny z jediné přehledné centralizované konzole pro správu - Kaspersky Security Center. Jediná intuitivní konzole tedy umožňuje podrobnou správu bezpečnosti IT v rámci celé firemní sítě.

Aplikace Kaspersky Security Center také podporuje virtualizovaná prostředí. Skenováním vaší sítě dokáže automaticky zjistit virtuální hostitelská zařízení a virtualizační platformu, kterou jsou vybavena, například VMware nebo Citrix. Správci poté mohou nastavit zásady pro virtuální zařízení.

 

Kaspersky Anti-virus Logo
Copyright © 1997 - 2009 Kaspersky Lab.
All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software