Produkty

Kaspersky Security for Virtualization | Agentless

Řešení Kaspersky Security for Virtualization | Agentless bylo navrženo k ochraně virtuálních prostředí na bázi systému VMware s minimálním dopadem na výkon. Díky tomu můžete využívat jak vysoký konsolidační poměr, tak špičkové zabezpečení.

Navrženo speciálně pro zabezpečení systémů VMware

Zabezpečení na míru pro specifické potřeby virtualizace

 • Produkt Kaspersky Security for Virtualization | Agentless nabízí nejnovější ochranu proti malwaru a síťové zabezpečení společnosti Kaspersky v rámci řešení, které bylo navrženo speciálně pro virtuální prostředí na bázi VMware. Zatímco tradiční produkty pro zabezpečení vyžadují instalaci plnohodnotného agenta zabezpečení na každý virtuální počítač, řešení Kaspersky Security for Virtualization | Agentless si vystačí s instalací pouze jediného virtuálního prostředku v rámci virtuálního hostitele pro všechny virtuální počítače.

Neovlivňuje výkon virtuálních serverů a pracovních ploch

 • Řešení Kaspersky Security for Virtualization | Agentless bylo navrženo s cílem chránit virtuální servery a virtuální klienty bez výraznějšího dopadu na výkon hypervizoru. Můžete tak chránit svá virtuální zařízení - včetně důvěrných obchodních dat v nich uložených - a zároveň využívat vysokých konsolidačních poměrů a vysoké úrovně služeb poskytovaných uživatelům.

Snižuje zatížení systémů - všem hostitelským zařízením zůstane více výkonu 

Řešení Kaspersky Security for Virtualization | Agentless snižuje zatížení následujících zdrojů virtuálního hostitele:

 • Procesor
 • Vstup/výstup
 • Operační paměť
 • Úložiště

Odpadají aktualizační a skenovací "smrště"

 • Řešení Kaspersky Security for Virtualization | Agentless chrání celého virtuálního hostitele prostřednictvím jediného agenta zabezpečení, takže nedochází k "aktualizačním smrštím" ani ke "skenovacím smrštím".

Možnost výběru licenčních řešení zjednodušuje licencování a snižuje náklady

 • Řešení Kaspersky Security for Virtualization | Agentless nabízí možnost licencování dle počtu virtuálních zařízení nebo dle počtu jader - můžete si tedy zvolit, co je pro váš podnik nejvýhodnější U rozsáhlých datových center a poskytovatelů IaaS (Infrastructure as a Service - infrastruktura jako služba) se bude počet virtuálních zařízení průběžně měnit, takže licencování dle počtu jader může být výhodnější.

 

Snadné nasazení a správa - vyšší efektivita a nižší náklady

Jediná konzole pro správu - pro virtuální, fyzická i mobilní zařízení

 • Aplikace Kaspersky Security Center, která je obsažena v produktu Kaspersky Security for Virtualization | Agentless, poskytuje jedinou jednotnou konzoli pro správu, která slouží k ovládání celé široké nabídky bezpečnostních technologií společnosti Kaspersky. Z jediné konzole tak můžete spravovat zabezpečení virtuálních, fyzických i mobilních zařízení a aplikovat bezpečnostní zásady v rámci celého podnikového systému IT.

Okamžitá ochrana nových virtuálních počítačů

 • Jelikož je zabezpečení poskytováno prostřednictvím jediného virtuálního prostředku, chrání oceněné řešení ochrany proti malwaru od společnosti Kaspersky automaticky všechny virtuální počítače v rámci hostitele, včetně těch nových.

Zavedení nevyžaduje restart

 • Během zavádění není třeba restartovat žádná zařízení ani uvádět hostitelský server do režimu údržby. Není tak narušena produktivita uživatelů. Tato vlastnost je klíčová také pro datová centra, která si kladou za cíl udržet dobu provozuschopnosti nejméně na standardu „pěti devítek" (99,999 %).

 

Použití různých nastavení pro různá zařízení

 • Produkt Kaspersky Security for Virtualization | Agentless vám umožňuje pro různé skupiny virtuálních zařízení použít různá nastavení zabezpečení. Deaktivací funkcí skenování, které nejsou pro příslušnou aplikaci relevantní, můžete zachovat více systémového výkonu.

Lepší přehled díky podrobným hlášením

 • Konzole Kaspersky Security Center usnadňuje vytváření podrobných hlášení, která dávají správcům lepší přehled o událostech a provedených úlohách. Jelikož vám konzole Kaspersky Security Center umožňuje spravovat celou širokou paletu aplikací zabezpečení společnosti Kaspersky, můžete vytvářet hlášení o všech virtuálních, fyzických i mobilních zařízeních, která jsou chráněna bezpečnostními technologiemi společnosti Kaspersky.

 

Špičková ochrana proti malwaru pro zabezpečení systému VMware

Ochrana proti malwaru na úrovni souborů

 • Produkt Kaspersky Security for Virtualization | Agentless je virtuální prostředek, který se v systému VMware zapojí do koncového bodu vShield a poskytuje vašim virtuálním zařízením špičkovou ochranu proti malwaru. Automatická ochrana v reálném čase je dostupná pro všechna aktivní virtuální zařízení a funguje jak při přístupu, tak na pokyn uživatele.

Ochrana na bázi cloudu chrání před nejnovějšími infekcemi včetně hrozeb nultého dne

 • Síť Kaspersky Security Network (KSN) na bázi cloudu identifikuje nové hrozby a automaticky aktualizuje vaše systémy IT. Jelikož identifikace může trvat i pouhé 0,02 sekundy, síť KSN vás ochrání dokonce i před hrozbami nultého dne.

Plán skenování dle vašich potřeb

 • Rutinní skenování všech virtuálních zařízení lze provádět na základě vlastního přednastaveného plánu. Řešení Kaspersky Security for Virtualization | Agentless automaticky předchází současnému skenování na velkém počtu zařízení a nezpůsobuje tak nadměrné zatížení vašich systémů.

Účinné odstraňování malwaru

 • Nejnovější antivirové technologie společnosti Kaspersky malware detekují, zablokují jeho aktivity, odstraní jej a upozorní vaše správce IT.

 

Chrání vaši infrastrukturu IT proti síťovým útokům

Ochrana na úrovni sítě integrovaná s řešením VMware vCloud

 • Technologie Network Attack Blocker od společnosti Kaspersky monitoruje síťový provoz a vyhledává aktivitu typickou pro síťové útoky. Po rozpoznání síťového útoku tato technologie útočící počítač zablokuje.
 • Společnost Kaspersky je prvním dodavatelem řešení zabezpečení, který tuto síťovou funkci nabízí s podporou technologie VMware vCloud Networking and Security: vCloud Ecosystem Framework.

 

Výkonné technologie zabezpečení s minimálním dopadem na výkon

Automaticky sleduje skenované soubory - pro vyšší efektivitu

 • Řešení Kaspersky Security for Virtualization | Agentless automaticky zajišťuje, že nedávno skenované soubory nejsou během rutinního, plánovaného skenu kontrolovány znovu.

Sdílená cache

 • Jakmile uživatel otevře na virtuálním počítači libovolný soubor, řešení Kaspersky Security for Virtualization | Agentless jej automaticky zkontroluje a přesvědčí se, že je bezpečný, načež uloží výsledek skenování do oblasti sdílené mezipaměti. Je-li stejný soubor otevřen na jiném virtuálním počítači v rámci stejného virtuálního hostitele, aplikace Kaspersky Security for Virtualization | Agentless bude vědět, že další skenování není třeba. Soubor bude znovu skenován až poté, co bude pozměněn, nebo pokud uživatel spustí skenování ručně. Výsledkem je úspora velkého objemu zdrojů, zvláště v prostředí virtuálních klientů, kde se často na různých virtuálních počítačích vyskytují shodné sady souborů operačního systému a aplikací.
 • Technologie sdílené mezipaměti společnosti Kaspersky pomáhá zvyšovat výkonnost IT a snižovat zatížení počítačové infrastruktury. Ve výsledku tak budete moci své zdroje využít k jiným úkolům, aniž by to mělo dopad na úroveň zabezpečení.

 

Vysoký stupeň integrace s technologiemi VMware

Plná podpora VMware vMotion

 • Díky plné podpoře funkce VMware vMotion aplikace Kaspersky Security for Virtualization | Agentless zajišťuje, že zabezpečení není narušeno ani při přesouvání zátěže z jednoho hostitele ESXi na druhého. Má-li nový hostitel příslušné licence, zabezpečení se automaticky přesune spolu se zatížením a veškerá bezpečnostní nastavení zůstanou stejná.

 

Komplexní integrace s produktem VMware vCenter

 • Aplikace Kaspersky Security for Virtualization | Agentless dostává informace o virtuálních zařízeních z produktu VMware vCenter, včetně seznamu všech virtuálních zařízení a příslušných parametrů. Vysoká integrace s produktem vCenter zajišťuje kromě vylepšení přehledu správců IT také to, že jakmile tým IT nastaví nové virtuální zařízení, zabezpečení bude zavedeno automaticky.

Testováno v celé řadě prostředí VMware 

Produkt Kaspersky Security for Virtualization | Agentless je také kompatibilní s:

 • VMware vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)
 • VMware vSphere High Availability (HA)
 • VMware Horizon View

 

Systémové požadavkyVyžadováno pro všechny instalace:

Pro každé virtuální zařízení je vyžadována licence VMware vShield Endpoint


POZNÁMKA:
- Licence VMware vShield Endpoint je součástí VMware View - Premier a VMware vShield App.
- Licence VMware vShield Endpoint je součástí VMware vSphere verze 5.1 nebo vyšší.
- Licence VMware vShield Endpoint je také možné zakoupit u vybraných partnerů společnosti Kaspersky.
VMware ESXi 4.1p3, ESXi 5.0p1 nebo ESXi 5.1.
VMware vCenter Server verze 4.1, 5.0 nebo 5.1.


Pro ochranu na síťové úrovni je vyžadován:
VMware vCloud Networking and Security: vCloud Ecosystem Framework


Podporované operační systémy:

Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate SP1 nebo novější (32bitový/64bitový)
Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate SP2 (32bitový)
Windows XP Professional SP3 (32bitový)
Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise SP1 (64bitový)
Windows Server 2008 Standard / Enterprise SP2 (32bitový/64bitový)
Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise SP2 (32bitový/64bitový)
Windows Server 2003 Standard SP2 (32bitový/64bitový)

Kaspersky Anti-virus Logo
Copyright © 1997 - 2009 Kaspersky Lab.
All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software